6 Σεπτεμβρίου 2019

Ορθοφωτοχάρτες

Οι ορθοφωτοχάρτες αποτελούν ένα σύγχρονο χαρτογραφικό προϊόν που συνδυάζει την μετρητική ποιότητα και ακρίβεια ενός τοπογραφικού διαγράμματος με τον πλούτο και την ποιότητα πληροφορίας που μπορεί να μας δώσει μία υψηλής ανάλυσης ψηφιακή αεροφωτογραφία.Η παραγωγή των ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών έγινε εφικτή κατά τα τελευταία χρόνια, σαν αποτέλεσμα της ραγδαίας εξέλιξης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της αύξησης της υπολογιστικής των ισχύος με ταυτόχρονη ανάπτυξη και των αντίστοιχων προϊόντων λογισμικού.


To Τεχνικό γραφείο μας TOPOmap  , χάρις στην κάθετη οργάνωση που διαθέτει, η οποία και επιτρέπει την πλήρη κάλυψη όλου του φάσματος των υπηρεσιών παραγωγής ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών (αεροφωτογράφηση, ψηφιακή ή αναλογική, εργασίες πεδίου, φωτογραμμετρική επεξεργασία) έχει ηγετική θέση στην τεχνολογία αυτή και αποτελεί το μεγαλύτερο φορέα παραγωγής και διάθεσης ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών στη Περιφέρεια Ηπείρου.Εχουμε την δυνατότητα να παράγουμε άμεσα, υψηλής ποιότητας έγχρωμους ορθοφωτοχάρτες σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας, πραγματοποιώντας αεροφωτογραφήσεις σύμφωνα με τις ανάγκες και απαιτήσεις κάθε ενδιαφερομένου πελάτη.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΑΡΤΑΣ - ΠΡΕΒΕΖΑΣ